Bitt og tenner

Alle tennene har navn og nummer

 En voksen hund har til sammen 42 tenner fordelt på 4 forskjellige tanntyper:

  • fortann
  • hjørnetann
  • premolar (fremre kinntann)
  • molar (bakre kinntann)

I overkjeven er det 6 fortenner, 2 hjørnetenner, 8 premolarer og 4 molarer, altså til sammen 20 tenner. I underkjeven er det 6 fortenner, 2 hjørnetenner, 8 premolarer og 6 molarer, altså til sammen 22 tenner.

Alle tennene har navn og nummer:
Framtennene kalles incisiver og forkortes til I. De er spisse og skarpe og brukes til å rive maten løs fra et byttedyr. Så kommer de store hoggtannene, eller hjørnetennene som kalles canintenner og forkortes til C. De blir brukt til både angrep for å skaffe seg mat og for å forsvare seg. De er lange og sterke og lager dype hull i byttet eller fienden.

 
Rett bak hoggtennene kommer forjekslene eller premolarene som forkortes til P. Den premolaren som er nærmest hjørnetanna, P1, er bitteliten. Premolarene tror man har størst funksjon når byttet skal bæres hjem, men de har også en viktig rolle i forsvaret. Den bakerste premolaren i overkjeven er spesielt kraftig. Den kalles for ulvetannen.
Rett bak dem kommer de store jekslene, eller molarene, M. Jekslene kalles også rovtenner da deres oppgave er å knuse harde ting slik som bein. De bakerste jekslene har knudrete overflate og er de eneste av hundens tenner som kan brukes til og virkelig tygge med.

er en 1 år gammel silky med alle tenner.

Bitt

Normalt skal overkjevens fortenner så vidt bite foran underkjevens fortenner. Dette kalles saksebitt. Når underkjeven er for kort, slik at fortennene i overkjeven står tydelig foran dem i underkjeven, kaller vi det overbitt. Overbitt kan føre til at hjørnetennene kommer i feil forhold til hverandre, og kan presse hverandre ut av stilling. Det motsatte, altså når tennene i underkjeven biter foran tennene i overkjeven, kaller vi underbitt. 

Her er et saksebitt.

 

Valptenner

 

Valpens melketenner bryter fram en for en etter fødselen.  Når valpen er ferdig med dieperioden er alle tennene framme og utvokste. Melketennene skiftes ut allerede fra 15 - 20 ukers alder, og de blivende tennene er fullt utvokst når hunden er 7 måneder gammel. Hos de små rasene er det ikke sjelden at melkehjørnetennene blir stående for lenge. Vi vil da finne dobbelt hjørnetannsett hos disse hundene, noe som kan føre til at de permanente tennene får feil stilling og kan lage sår i hundens gane. Det lønner seg derfor å få trukket melkehjørnetennene hos en veterinær dersom man oppdager et slikt dobbelt hjørnetannsett.

Her er en valp med sine små skarpe melketenner.